mejemer.com
ቀላል ፍልስፍና

የደከመው ልማድ

mejemer ethiopia amaharic the lazy habit

ሰበብ እያበዛህ፣
መዘምን አለፈህ፣
መሰልጠን ቀረብህ፣
እሱ ያውቃል ብለህ፣
አንገትህን ደፍተህ፣
አይንህን ጨፍነህ፣
አዕምሮህን ዘግተህ፣
ልብህንም ደፍነህ፣
ምንም አይታይህ፣
ወደታች እያየህ፣
ክፉና በጎውን መለየት አቅቶህ፣
የሰነፈው ባህል እንዲህ ጠልፎ ያዘህ፣
ወይ ባስተሳሰብህ፤ ወይ ባስተዳደግህ፣
ፊትህን ደብቀህ፣
እንዴት አርጎ ይስማህ፣
እንዴት አርጎ ይይህ፡፡

ቀና ብለህ እየው፣
ባየሩ በጉሙ ሲንሳፈፍ ካየኸው፤
ያንተ ልጅ ነኝ በለው፤
ሰበበኛ እንዳልሆንክ ወስነህ ንገረው፣
ሌላ ጊዜም ቢሆን እንዳታስቸግረው
መልሱንም አዳምጠው፡፡

ድርሻና ሚናህን ያኔ ታውቀዋለህ፣
ቀና ብሎ ማየት ትለማመዳለህ፣
በራስህ መወሰን ድፍረት ታገኛለህ፣
ብቻህን እንደሆንክ ምልክት ታያለህ፣
ከራስ በላይ ንፋስ መሆኑን ታውቃለህ፣
አይደፋ አንገትህ፣
ቢሆንም ላባትህ፣
ቀና ብለህ እየው ፈጣሪህ ይኩራብህ፤
ልጄ ነው ይበልህ፣
ከሰማና ካየህ፡፡

ከታች አስተያየት ይስጡ

* መጻፍ ያለበት
2000

የተሰጡ አስተያየቶች

አስተያየት ገና አልተሰጠበትም። የመጀመሪያው ይሁኑ!