Skip to main content
ቆንጆ አስተሳሰብ እንዴት ይሰራል?
ለሚሰሩ እጆች፣ ለሚወዱ ልቦችና ለሚያስቡ አዕምሮዎች፤ መጀመር

ኦፐሬቲንግ ሲስተም ምንድነው? ክፍል 3

2020 ላይ የታረመ mejemer fantaw Ethiopia Amharic Tatariw mejemeriya Addis Ababa amharic Fantaw Tesema

ፐሬቲንግ ሲስተም ዋና ዋና ሚና ካላቸው አንዱ ክፍል ነው፡፡ ብዙ ሰወች ኦፐሬቲንግ ሲስተምና ሶፍትዌር አደባልቀውና አደናግረው ይነጋራሉ፡፡ ሁለቱም ስለሚለያዩ በቀጥታ ትክክል አይደለም፡፡ ባጭሩ ዋናው የኦፐሬቲንግ ሲስተም ስራ የኮምፕዩተር የውስጥና የውጭ አካል እና ሶፍትዌሮች በአንድ ላይ ተጣጥመው ወይም እጅና ጓንት ሆነው ተባብረው እንዲሰሩ የሚያስችል ነው፡፡ ከኦፐሬቲንግ ሲስተም ውጭ ኮምፑተርን አስነስቶ ስራ ለማከናወን ያስቸግራል፡፡ ኦፐሬቲንግ ሲስተሙ ስራውን የሚጀምረው ገና ኮምፕዩተሩ እንደተቀሰቀሰ ነው፡፡

ምሳሌ ኮምፕዩተር ሲቀሰቀስ የሚያቃስተውና ጊዜ የሚወስድበት መጀመሪያ ማጣራት ያለብት ስራ ስላለው ነው፡፡ የውጭና የውስጥ ሃርድዌሮቹ መስማማታቸውንና መስራታቸውን ማወቅና መቆጣጠር ስላለበት ነው፡፡ ካወቀና ከተቆጣጠረ በኋላ አንገብጋቢ ስህተት ከተገኘ ኮምፕዩተሩ መልእክት ያሳያል ወይም ይቆማል፡፡ ኮምፕዩተሩ ከጀመረ በኋላም ኦፐሬቲንግ ሲስተሙ በዚሁ ተግባር ይቀጥላል፡፡ ከኦፕሬቲንግ ሲስተም ውጪ ሃርድዌርና ነጠላ ሶፍትዌር ብቻቸውን ምንም አያፈይዱም፡፡

ፕሬቲንግ ሲስተም፤ በኮምፕዩተር ተግባር እይታ የሁሉም ትእዛዝ ጥርቅሞች አስተዳዳሪና ተቆጣጣሪ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ዊንዶውስ፣ ማክ እና ሊነክስ ዋና ዋና የሚባሉት ኦፐሬቲንግ ሲስተሞች ናቸው፡፡ ዊንዶውስና ማክ በገንዘብ የሚገዙ ናቸው፡፡ ሊነክስ ግን ነጻ ነው፡፡ የነጻ ምንጭ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይባላል፡፡ ሊነክስ በመቶ የሚቆጠሩ ዝርያወች አሉት፡፡

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.