አማርኛ ይማሩ Learn Amharic
መነሻ : Start
ሀ - ሰ : He-Se
ረ - ተ : Re-Te
ቸ - ከ : Che-Ke
ኸ - የ : Kke-Ye
ደ - ጨ : De-Cce
ጰ - ፐ : Ppe-Pe
ሏ ሟ : Lua Mua

ሰውነት ፡ Body
ቀለማት ፡ Colors

መግቢያ: Introduction

Amharic is the national language of Ethiopia. Amharic has 33 basic letter or characters. The letters are called Fidels. Each letter has seven forms of vowels. There are at least 7 x 33 = 231 Amharic letters in addition to special letters like ሏ ሟ lua mua etc. Once you know the letters you don’t make mistakes writing in Amharic because of "one letter one sound" construction.

The vowels in Amharic makes the language logical, beautiful and interesting to learn. Amharic has “One letter One sound” construction due to its related vowels and is very easy to learn and remember.


ማርኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነው። አማርኛ 33 መሰረታዊ ፊደሎች ወይም ቁምፊዎች አሉት። እያንዳንዱ ፊደል ሰባት ዓይነት አናባቢዎች አሉት። 33 x 7 = 231 የአማርኛ ፊደላት አሉ። እንደ ሏ ሟ ወዘተ ያሉ ልዩ ፊደሎችም አሉ። በአማርኛ የሚገኙ አናባቢዎች ቋንቋውን ውብ፣ የሚስብ እና አስደሳች ያደርገዋል። አማርኛ በተዛማጅ አናባቢዎች ምክንያት "አንድ ፊደል አንድ ድምጽ" ግንባታ አለው እና ለመማር እና ለማስታወስ በጣም ቀላል ነው።